भिडियोहरु


video_img
तातो छेड्ने प्रक्रिया MFP 850 को लागी प्रेरण हीटिंग मिसिन

video_img
फोर्जिंग अघि बार अन्त्य तताउने को लागी १२० किलोवाट प्रेरण हीटिंग मिसिन

video_img
MFP 350D2 स्वचालित प्रेरण आंशिक फोर्जिंग मिसिन

video_img
थ्रेडेड बार प्रेरण हार्डनिंग र टेम्परिंग

video_img
स्वत: प्रेरण फोर्जिंग मिसिन

video_img
मोटर ब्रेजिंग को रोटर

video_img
इस्पात औंठी प्रेरण फोर्जिंग को लागी परीक्षण

video_img
प्रेरण फोर्जिंग मिसिन MFP 600